If life in danger call Triple Zero 000
If life in danger call Triple Zero 000

Tôi nói tiếng Việt

Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng Lifeline sẵn sàng có mặt để giúp đỡ tất cả mọi người ở Úc

Dich vụ thông phiên dịch (TIS)

Nếu không nói tiếng Anh, bạn vẫn có thể tiếp cận được với dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng Lifeline qua điện thoại. Lifeline kết nối với một dịch vụ thông dịch miễn phí thông qua tổ chức TIS National.

Cách gọi Lifeline thông qua một thông dịch viên:

  1. Gọi số 131 450*
  2. Thông báo ngôn ngữ của bạn
  3. Nói Lifeline 13 11 14
  4. Đợi kết nối
  5. Nói chuyện với nhân viên hỗ trợ khủng hoảng Lifeline bằng ngôn ngữ của bạn

Cách thức hoạt động ra sao?

  • Bạn nói với nhân viên hỗ trợ khủng hoảng Lifeline
  • Thông dịch viên sẽ nói với họ điều bạn nói bằng tiếng Anh
  • Nhân viên hỗ trợ khủng hoảng Lifeline sẽ trả lời lại bằng tiếng Anh
  • Thông dịch viên sẽ nói lại bằng ngôn ngữ của bạn những gì nhân viên hỗ trợ khủng hoảng Lifeline nói

Thông dịch viên sẽ nối điện thoại với bạn trong suốt cuộc gọi. Điều này nghe có vẻ mất thời gian nhưng Lifeline và thông dịch viên rất sẵn lòng dành thời gian nói chuyện với bạn.

* Áp dụng phí cuộc gọi nội địa. Phí bổ sung có thể áp dụng cho các cuộc gọi di động.